Zamek w Mosznej

Kategorie:

Adres:

Moszna

Opis miejsca przyjazne rodzinom:

Zamek w Mosznej na Opolszczy?nie, to jeden z najpi?kniejszych, cho? nie najstarszych zamków w polsce. Powsta? niespe?na 100 lat temu, ale czas jakby si? w nim zatrzyma?. Przekraczaj?c bramy natychmiast przenosimy si? w ?wiat bajek z dzieci?stwa. Droga wiedzie nas przez lipowe aleje, labirynty ukrytych ?cie?ek, w?ród wij?cych si? kana?ów i szpalerów azalii. Mijamy Wysp? Mi?o?ci, która by?a ?wiadkiem tragicznego romansu panicza z pokojówk?, a teraz jest obowi?zkowym punktem dla wszystkich zakochanych. Z wie?y zamku macha do nas u?miechni?ty szkielet, a spod balkonów przygl?daj? nam si? bacznie gargulce. Nie bez powodu zamek by? kiedy? sanatorium dla nerwowo chorych. I skoro odwiedzi? go sam cesarz Wilhelm II, to dlaczego wy nie mieliby?cie przekroczy? jego progu ? To kraina cudowno?ci, któr? warto pozna? we dwoje, we troje albo we czworo.